Valuta
Sprog
Drevet af magneter
- Ingen friktion
Overholder dansk lovgivning
Bruger ingen batterier
ReePower™
Fortsætter med at blinke i to min.
Blinkende lys
Konstant lys
E6-godkendte reflekser
Sikkerhedslys
Permanent monteret
Tyverisikker
Miljøvenlig
Kørelys
- reducerer ulykker med 47%